Od 1.10.2017 vešla v platnost novelizace § 81 zák. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, která významně upravuje poskytování tzv. dodávky v režimu náhradního plnění, především v možnosti poskytnutého objemu, kde došlo k razantnímu legislativnímu zásahu a dále s povinností zařazovat všechny faktury s náhradním plněním do registru vedeném na stránkách MPSV.

Zaměstnáváte více než 25 pracovníků?      

Nákupy zboží u nás si můžete započítat po dohodě do náhradního plnění.

Toto potvrzení budeme vystavovat na základě třech podmínek:

1. Na základě uzavřené rezervační smlouvy, platí od doručení Vámi potvrzené smlouvy.

2. Potvrzení bude vystaveno pouze na faktury zaplacené do 30.1. následujícího roku, od zaplacení po dobu   30dní bude námi faktura vložena na portál MPSV, kde ji potvrdíte.

3. Potvrzení bude vystaveno pouze k dokladům, které  budou jednoznačně potvrzovat přijetí zboží či služby Vaší společností (potvrzený dodací list i faktura).

email pro komunikaci

folberova@velkoobchodzajac.eu

Máte zájem o náhradní plnění? Napište nám